Att gå kurs

DogSpirit erbjuder en mängd kurser på olika nivåer. Det finns kurser för både nytta och nöje, alla kan hitta något som passar!

På DogSpirits kurser är det 3-6 deltagare beroende på vilken kurs det är. Med få deltagare finns mer tid för individuell hjälp och det finns tid för frågor.

Under sommarhalvåret hålls kurserna utomhus vid Skavlöten i Täby och under vinterhalvåret är kurserna mestadels inomhus hos Svanstippens Hunddagis i Täby.

Jag är ansluten till Sveriges Hundföretagare (läs mer om mina utbildningar här) vilket innebär en trygghet för dig som kund. Läs gärna mer om Sveriges Hundföretagare via denna länk!


                  SHF


Betalningsvillkor

DogSpirit följer svensk lagstiftning om konsumentskydd vid distansavtal vilket innebär att du har 14 dagars ångerrätt räknat från det datum du anmält dig till kursen. Startar kursen inom 14 dagar från anmälan anses ångerrätten förbrukad vid kursstart oavsett om du närvarat eller ej. Avbokning av kurs ska ske skriftligen via mejl. När ångerfristen passerat betalas kursavgiften endast tillbaka mot uppvisande av läkar- eller veterinärintyg som klargör att du eller din hund inte kan gå kursen, och förutsatt att kursstart inte ägt rum. För påbörjad kurs, även om du inte närvarat vid kursstart, betalas ingen kursavgift tillbaka. När ångerfristen passerat finns inte möjlighet att byta kurs, förutsatt att din plats inte kan ersättas av en annan deltagare. 

Rabattsystem

DogSpirit har ett rabattsystem som innebär att från och med fjärde kursen så får du 10% rabatt. Rabatten gäller endast ordinarie kurser d.v.s. inte kurser med inhyrd instruktör, privatträning, problemutredning och liknande.

Träningsfilosofi

All träning hos DogSpirit baseras på moderna och positiva inlärningsmetoder. Att träna hund ska vara roligt både för dig som ägare och för hunden, annars uppnås inte önskat resultat. Tvång, straff, ojusta krav mm. hör inte hemma i hundträning. Det gör hunden förvirrad och stressad samt förstör relationen mellan människa och hund. Istället gäller det att tydligt vägleda hunden och belöna rätt beteende, då blir träningen mer uppskattad och inlärningen går fortare framåt.
Om du lägger ner tid och engagemang på att lära hunden att göra rätt så kommer du inte behöva korrigera felaktiga beteenden. Skulle oönskade beteenden uppstå så gäller samma tänk här, vi bestraffar inte bort dem utan vi tränar bort dem på ett trevligt och pedagogiskt sätt. 

Hos DogSpirit tas hänsyn till både hund och förare när vi tränar, ingen kan tränas på exakt samma sätt. Med ras och individanpassad träning formas hunden till en trogen vän och livskamrat!

Vanliga frågor

Vid vilken ålder är det lämpligt att börja valpkurs?
Så snart som möjligt! Ju tidigare du börjar träna med din valp desto bättre. Du lär dig göra rätt från början och förhindra att oönskade beteenden uppstår. Hos DogSpirit är valpar från 8-9 v. välkomna.

Kan hela familjen delta eller ska det vara en och samma person som tränar hunden?
Hela familjen är välkommen på kurs! Det är bra om alla lär sig träna på samma sätt, det blir tydligare för hunden och träningen går snabbare fram. Det är dock viktigt att barn kan vara lugna och tysta under genomgångar och inte springer omkring på kursområdet då hundarna får svårt att koncentrera sig och kan bli skrämda.
OBS! I pandemitider kan antalet personer behöva begränsas, det beror helt på vilka restriktioner/lagar som råder under den tid kursen går. Kontakta instruktören för aktuell info kring detta!

Är löptikar tillåtna på kurs?
Löptikar får delta i alla kurser men detta ska meddelas instruktören. Löptiken kan ibland få behöva hålla sig på en begränsad yta för att underlätta för de hanhundar som är intresserade. På de kurser som hålls inomhus måste tiken ha löpskydd.

Måste jag kunna ha min hund lös? 
Nej, hundarna är kopplade under kurstid. Vid enstaka kurser underlättar det om hunden kan vara lös men det är inget krav. Långlina är ett bra alternativ till koppel vid de övningar hunden behöver tränas på avstånd från husse/matte.

Vad händer om jag missar ett kurstillfälle eller blir tvungen att avbryta en kurs?
Tyvärr finns inte möjlighet att ta igen missat kurstillfälle genom att tillfälligt "hoppa på" en annan likadan kurs. Jag tar max 6 deltagare/kurs och om alla som missar ett kurstillfälle skulle ta igen det i en annan grupp så skulle deltagarantalet konstant vara 7-8 deltagare vilket är för många. En annan anledning är att det ofta blir rörigt bland hundarna om det helta tiden dyker upp nya hundar i gruppen. Det går dock bra att ta igen missat kurstillfälle som åhörare (utan hund) vid en annan likadan kurs. Skiftlig sammanfattning av varje kurstillälle mejlas oftast ut (lite beroende på kurs) och det går därmed att delvis läsa sig till missad information.
Blir du tvungen att avbryta en kurs finns tyvärr ingen möjlighet att få kursavgiften tillbaka, ha kursavgften innestående eller hoppa på en likadan kurs framöver (samma anledning som ovan). Men även här går det bra att komma som åhörare (utan hund) vid en framtida likadan kurs. Skulle en likadan kurs starta framöver och inte bli fulltecknad så går det bra att hoppa på den kursen (med din hund) utan att betala igen!

Är alla raser välkomna?
Alla raser, blandraser och åldrar är välkomna!


Har du ytterligare frågor är du självklart välkommen att höra av dig!