Spårkurs

Spårkurs för hundar från 5 månader. Kanonaktivering för alla raser! Du väljer om du vill prova både person- och viltspår eller enbart fokusera på någon utav spårtyperna.

Viltspår
Viltspår är den mest naturliga aktiveringen du kan ge din hund. Hundens nos är fantastisk och de allra flesta hundar har ett stort doftintresse! Låt hunden få utlopp för sitt stora doftbehov genom att träna viltspår.
Viltspår innebär att ett spår av blod droppas i skogen, en rådjursklöv släpas även i detta spår. Hunden följer sedan spåret och nosar sig fram till klöven i slutet. Hunden spårar i långlina så du behöver inte kunna ha hunden lös.

Personspår
Hunden är sig följa ett människospår i skogen och att markera/plocka upp utplacerade föremål i spåret.

Oavsett vilken spårform du väljer så startar vi från grunden och försvårar sedan med olika underlag, vinklar, spårets längd och liggtid mm. Även teori ingår och vi berör även de olika provformerna som finns. 

Förkunskapskrav: Inga!

Max antal deltagare: 3.


Ingen kurs inplanerad för närvarande men gör gärna en intresseanmälan!IntresseanmälanAnge om du vill träna personspår eller viltspår eller kanske prova båda!                                    
Basse1   
                  Basse                           

Ellen1
Ellen

Bico1
Bico