Draghundskurs

Draghundsporten består av flera olika grenar med stor variation, därför kan alla hundar hitta en område som passar!

Under vintern 2015 gick jag en utbildning till draghundsinstruktör och det som nu återstår är att hålla en kurs innan jag får mitt instruktörsdiplom. Eftersom denna kurs ingår i min utbildning kommer den vara till reducerat pris!

Sul8

Dragträning kan ske på mång olika sätt. Vanligast är nog att draghundsporten förknippas med vinter och polarhundar som drar en släde. Under vintern kan hunden även dra dig på skidor, spark  eller pulka. Men sen har vi hela barmarksperioden då hunden kan dra dig på vanlig cykel, kickbike (sparkcyckel anpassad för draghundsport) eller annat hjulfordon. Vid linlöpning springer du medan hunden springer framför och hjälper till att "dra" dig. Hunden kan även dra olika tyngder som t.ex. kätting eller bildäck.  

Kursen riktar sig till dig som vill prova på och lära dig mer om draghundsport! Alla hundar kan delta, stora som små och du behöver inte ha en klassisk draghundsras. Övningar och vikter anpassas till hundens förmåga.
kb
Under kursen kommer vi fokusera på grundläggande träning som att hålla fokus framåt, ta i och dra framåt, hålla draglinan sträckt, förståelse för höger och vänster, stanna, störningsträning mm. Vi kommer att dra kätting eller andra föremål samt testa kickbike! Vill du ta med dig din egen kickbike eller en vanlig cykel går det bra. 

Förutom den praktiska träningen kommer vi prata om vilken utrustning som krävs, hur en bra dragsele ska sitta och var dragutrustning kan införskaffas. Du får grundläggande info om draghundsportens olika grenar och vi går även igenom friskvårdstänk anpassat för dragträning. 

Förkunskaper: Valpkurs eller vardagslydnad 1, alternativt motsvarande kunskaper. Alla raser och åldrar kan delta men valpar och unghundar kommer inte få dra lika tungt som de vuxna hundarna. Övningarna individanpassas helt. Det är viktigt att hunden är fysiskt frisk och vid eventuella problem i rörelseapparaten måste du kontakta instruktören för att diskutera om ni kan delta eller inte. 

Max antal deltagare: 5 st.


Startar vid intresse, välkommen med intresseanmälan!


Intresseanmälan 


drag

Nome

Nomesele