Nose Work steg 2

Nu är det dags för nya utmaningar i dofternas värld! 

I denna kurs fortsätter vi jobba med eukalyptus men vi lär även in en ny doft, lagerblad. Vi försvårar inomhussök och behållarsök.

Utomhussök blir ett nytt moment där hunden ska kunna söka av olika miljöer utomhus. Även fordonssöket är nytt där hunden utvändigt ska söka av fordon.

Vi påbörjar även inlärningen av en markering (om du vill ha en markering), d.v.s. hur vi vill att hunden visar att doften är hittad.

Observera att denna kurs är både inomhus och utomhus!

Förkunskapskrav: Nose Work 1

Max antal hundar: 4 st p.g.a. lokalens storlek/utformning.


Ingen kurs inplanerad för närvarande men gör gärna en intresseanmälan!


Intresseanmälan

DSCN3555
Fordonsök

DSCN3740
Liggmarkering